Μαρτίου 21, 2012

ΚΟΚΚΥΤΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ


Πολλά κρούσματα κοκκύτη και στην Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Το νέο στέλεχος της μπορντετέλλας, που ονομάσθηκε Ρ3, παράγει περισσότερη κοκκυτική τοξίνη, και ευθύνεται κυρίως για τα κρούσματα αυτά. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εξασθένηση της ανοσίας που ανακυκλώνει τη λοίμωξη, μέσω των ενηλίκων.

Συνεπώς, χρειάζεται συστηματικός και μαζικός εμβολιασμός των παιδιών, αναμνηστικές δόσεις στους ενήλικες και βέβαια προσπάθεια για παρασκευή καλύτερων και αποτελεσματικότερων αντικοκκυτικών εμβολίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: