Μαρτίου 09, 2012

ΡΟΤΑ ΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΑ

Το εμβόλιο του Ρότα ιού μπορεί να χορηγείται σε πρόωρα με ασφάλεια. Η αποτελεσματικότητα του φαίνεται να είναι ίδια με αυτή σε τελειόμηνα νεογνά. Αυτό έδειξε μελέτη με το μονοδύναμο εμβόλιο.

Βέβαια είναι γνωστό ότι όλα τα εμβόλια μπορούν να χορηγούνται άφοβα στα πρόωρα, κάτι που επιβεβαιώνει και αυτή η μελέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: