Μαρτίου 27, 2012

Shiga toxin και αζιθρομυκίνη

                                                                                                                             
Ασθενείς με λοίμωξη    από Shiga toxin-producing E. coli (STEC) έχουν μικρότερα ποσοστά μακρόχρονης φορίας αν λάβουν αζιθρομυκίνη, και ασθενείς με μακρόχρονη φορία από STEC αρνητικοποιούνται αν λάβουν 3 ημέρες αζιθρομυκίνη. 

 JAMA. 2012;307:1046-1052.


Δεν υπάρχουν σχόλια: