Νοεμβρίου 23, 2012

ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Ένα στα 10 παιδιά με αμυγδαλίτιδα θα κάνει νέο επεισόδιο εντός 6 εβδομάδων από το αρχικό. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης, η οποία επιπλέον συνέκρινε δυο δοσολογικά θεραπευτικά σχήματα: αμοξυκιλλίνη άπαξ ημερησίως και αμοξυκιλλίνη δις ημερησίως. Και τα δυο για 10 ημέρες. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των σχημάτων ως προς τον αριθμό νέων επεισοδίων αμυγδαλίτιδας τους πρώτους 4 μήνες μετά το επεισόδιο-δείκτης.

Pediatr Infect Dis J. 2012;31(11):1124Δεν υπάρχουν σχόλια: