Νοεμβρίου 03, 2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ


Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής μειώνει την πιθανότητα λοιμώξεων.

Στο IDWeek 2012 πορίσματα μελετών δείχνουν ότι τα καθαρά χέρια στα νοσοκομεία μειώνουν πολύ τη συχνότητα ανθεκτικών μορφών μικροβίων και πολυανθεκτικών ακόμη μικροβίων: MRSA, MDROs (VRE, CRKP).


Δεν υπάρχουν σχόλια: