Οκτωβρίου 31, 2012

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΒΠειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι σε λοίμωξη από HBV εκτός από τον ορό, τον σιελο και το σπέρμα, μολυσματικά μπορεί να είναι και τυα δάκρυα. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται αυστηρές προφυλάξεις για όλα τα υγρά του σώματος σε ασθενείς με HBV λοίμωξη, ειδικά όταν αυτοί έχουν υψηλούς τίτλους ΙgM. 

J Infect Dis. 2012;206:478-485.

Δεν υπάρχουν σχόλια: