Οκτωβρίου 24, 2012

ΗΡΑΚΛΕΙΟΗ πιο άναρχη πόλη της Ελλάδας βελτιώνεται σταδιακά και σημαντικά. Δεν υπάρχουν σχόλια: