Οκτωβρίου 23, 2012

ΕΜΒΟΛΙΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ


1. Μπορεί το Tdap-IPV να χορηγείται ανά 10ετια;
2. Υπάρχει αύξηση αυτοάνοσων νοσημάτων τα τελευταία χρόνια; Αν ναι, είναι δυνατόν να συσχετίζεται με τα εμβόλια;
3. Μήπως εμβόλια που περιέχουν CRM, πρέπει να χορηγούνται ξεχωριστά (με μεσοδιάστημα);
4. Είναι ο τίτλος αντισωμάτων το μοναδικό κριτηριο απάντησης και αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου; Ισχύει αυτό, και για τον HPV του οποίου η φυσιοπαθολογία είναι σύνθετη;
5. Θα χρειαστεί μελλοντικά αναμνηστική δόση για το HPV εμβόλιο;
6. Μπορεί να υπάρξει συνδυασμός των δυο HPV εμβολίων, με δεδομένο ότι έχουν διαφορετική σύνθεση, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικούς στόχους και διαφορετική τεχνική παρασκευής;
7. Μπορεί να εφαρμοσθεί ο συνδυασμός 13δύναμου συζευγμένου και 23δύναμου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου και σε υγιή κατά τα άλλα άτομα;
8. Έχει νόημα η συχνή χορήγηση του 23δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου;


Δεν υπάρχουν σχόλια: