Οκτωβρίου 05, 2012

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Οι εργαζόμενοι σε τομείς υγείας, δεν ακολουθούν πάντα τους κανόνες υγιεινής και δη αυτούς που αφορούν την καθαριότητα των χεριών. Συνεπώς η καθημερινή απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται με τα χέρια περισσότερο, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού απόκτησης ανθεκτικών μικροβίων από το υγιειονομικό προσωπικό. 

 Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33:1039-1042


Δεν υπάρχουν σχόλια: