Οκτωβρίου 11, 2012

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα φάρμακα ουδέποτε είναι άμοιρα κινδύνων. Γιαυτό όσο λιγότερο τα χρησιμοποιούμε τόσο το καλύτερο.
Μόνον όπου είναι αναγκαία. 
Σε μελέτη που αφορά τον  Καναδά βρέθηκε ότι το 1/4 των φαρμάκων που εισήχθησαν στην αγορά από 1-1-1995 έως 31-12-2010, παρουσίασαν προβλήματα ασφάλειας μετά την κυκλοφορία τους. Τα προβλήματα αυτά δεν είχαν γίνει αντιληπτά κατά την περίοδο των μελετών πριν την έγκριση τους.
Arch Intern Med. October 8, 2012.


    Δεν υπάρχουν σχόλια: