Οκτωβρίου 20, 2012

ΛΙΝΕΖΟΛΙΔΗ ΚΑΙ XDR


Η χρήση λινεζολίδης σε δόση 600 mg την ημέρα σε ασθενείς με ανθεκτική φυματίωση έχει ευεργετικά αποτελέσματα, πλην όμως η επί μακρόν χορήγηση αυτής της δόσης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

Medscape 17-10-12


Δεν υπάρχουν σχόλια: