Οκτωβρίου 06, 2012

HPV EMBOΛIO - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρακολούθηση μεγάλου αριθμού κοριτσιών που έλαβαν το τετραδύναμο εμβόλιο κατά του HPV,  έδειξε ότι παρατηρείται  αυξημένο ποσοστό λιποθυμιών την ημέρα του εμβολίου. Θεωρητικά αυτό είναι μη ανησυχητική ανεπιθύμητη ενέργεια, μια και σ΄ αυτήν τη ηλικία τα παιδιά μπορούν να λιποθυμούν εύκολα και από πολλές αιτίες.

Επίσης παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό δερματικών λοιμώξεων τις 2 επόμενες του εμβολιασμού εβδομάδες.

Arch Pediatric Adols Med. 2012. doi: 10.1001/archpediatrics.2012.1451.


Δεν υπάρχουν σχόλια: