Νοεμβρίου 18, 2012

Ν. LYME


Το μεταναστευτικό ερύθημα είναι η συχνότερη εκδήλωση της ν. Lyme.  Συχνές είναι οι επανεμφανίσεις του ερυθήματος, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστό αν αυτό οοφείλεται σε υποτροπή ή επαναλοίμωξη. Αυτό προσπάθησε να διερευνηθεί με γονιδιακό έλεγχο σε πρόσφατη μελέτη. οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα επανειλημμένα επεισόδια μεταναστευτικού ερυθήματος σε ορθά θεραπευθέντες ασθενείς οφείλονται σε επαναλοίμωξη και όχι υποτροπή.


N Engl J Med 2012; 367:1883-1890November 15, 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: