Οκτωβρίου 24, 2016

ΚΟΚΚΥΤΗΣ - ΠΑΛΙ ΠΑΡΩΝ


Επιδημία κοκκύτη και σε περιοχές του Καναδά.

Ο κοκκύτης σε ηλικίες κάτω των 6 μηνών είναι πολύ σοβαρός, με θνητότητα που μπορεί να φθάνει και το 3% (ειδικά στη νεογνική ηλικία) κατά τους Καναδούς. Τα νεογνά παρουσιάζουν άπνοιες και σπασμούς, πολλές φορές λόγω υποξίας, ενώ ο βήχας δεν είναι τόσο χαρακτηριστικός όσο σε μεγαλύτερα παιδιά.  Yπάρχει όμως μεγάλη λευκοκυττάρωση που μπορεί να φθάνει και τις 100.000. Συχνή είναι και η πνευμονική υπέρταση. 

Οι Καναδοί τονίζουν την αναγκαιότητα (και την ασφάλεια) του εμβολιασμού των εγκύων κατά του κοκκύτη.

ProMed / October 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: