Οκτωβρίου 07, 2016

Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

H πρωτείνη P53 είναι σημαντική στον οργανισμό διότι προφυλάσσει τα κύτταρα που έχουν οιαδήποτε βλάβη στο DNA από το μετατραπούν σε καρκινικά κύτταρα. Στο 50% περίπου των κακοηθειών, η πρωτεϊνη αυτή έχει μεταλλαχθεί και άρα δεν προστατεύει. Τελευταία ερευνητές βρήκαν ένα τρόπο να "αποκαθιστούν" μέσω φαρμακευτικής ουσίας το κανονικό προφίλ της πρωτεϊνης ώστε αυτή να μπορεί να συνδέεται εκ νέου με το DNA και να εμποδίζει την παρεκτροπή του. Ήδη γίνονται μελέτες σε ανθρώπους και αναμένονται τα αποτελέσματα. Πολύ καλή εξέλιξη. 

Science  07 Oct 2016: Vol. 354, Issue 6308, pp. 26-28


Δεν υπάρχουν σχόλια: