Οκτωβρίου 05, 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ


Ένας στους 5 γονείς κάνουν λάθος στη δοσολογία όταν χορηγούν κάποιο φαρμακευτικό σιρόπι στα παιδιά. 

Η χρήση μικρού δοσιμετρικού κυπελίσκου αυξάνει τον κίνδυνο λάθους. Αντίθετα, η χρήση δοσιμετρικής σύριγγας μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο λάθους. 


Pediatrics, October 2016,  vol. 138 : e 20160357 

Δεν υπάρχουν σχόλια: