Οκτωβρίου 31, 2016

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Κάπου 
στη 
Βόρεια Ελλάδα,
όπου περπατώντας
διαπιστώνεις πόσο μαγευτικό
είναι το φθινόπωρο
και πως δεν υπάρχει 
μεγαλύτερος καλλιτέχνης 
από τη ίδια τη φύση. Δεν υπάρχουν σχόλια: