Φεβρουαρίου 01, 2017

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ Ή ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ;


Πολλές φορές δύσκολη η διαφοροδιάγνωση

Υπέρ λεμφαδενίτιδας:
- μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων
- χαμηλότερος αριθμός λευκοκυττάρων (λεμφο κυρίως)
- μικρότερες τιμές CRP

Υπέρ σκωληκοειδίτιδας:
- μεταναστευτικό άλγος
- έμετοι
- κλασικά ευρήματα από ψηλάφηση κοιλιάς


Προσοχή: Η κλινική εκτίμηση του γιατρού (σε συνδυασμό βέβαια με άλλα ευρήματα) πάντα προέχει στη διάγνωση

Eur J Pediatr 2017, 176:199 


Δεν υπάρχουν σχόλια: