Φεβρουαρίου 13, 2017

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HPV - ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΕΘΝΩΣ






Σύνολο χωρών: 194

69 χώρες (35.6%) έχουν  συμπεριλάβει στο εμβολιαστικό τους πρόγραμμα το εμβόλιο κατά του HPV. 

Σε 125 (64.4%) χώρες δεν έχει εισαχθεί ούτε υπάρχουν σχέδια σύντομης εισαγωγής του.

Στοιχεία Δεκεμβρίου 2016.


WHO




Δεν υπάρχουν σχόλια: