Φεβρουαρίου 11, 2017

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΕΘΝΩΣ

Σύνολο χωρών: 194

132 χώρες (68%) έχουν  συμπεριλάβει στο εμβολιαστικό τους πρόγραμμα το συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Άλλες 7 (3.6%) σχεδιάζουν να το συμπεριλάβουν έως το τέλος του 2017.

Στοιχεία Δεκεμβρίου 2016.

WHO
Δεν υπάρχουν σχόλια: