Μαρτίου 15, 2018

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Κυκλοφορεί τελευταίως ένα ερωτηματολόγιο για εμβόλια μεταξύ των παιδιάτρων (πιθανόν και σε άλλες ειδικότητες - δεν γνωρίζω). Περίεργο ερωτηματολόγιο. Το παραθέτω και μετά θα το σχολιάσω

-----------------


Ερωτηματολόγιο (αριθμητικά δεδομένα στο περίπου, απ` όσο έχετε υπόψη)

Πόσα παιδιά βλέπετε σε 1 μήνα?
Πόσα είναι αγόρια?

Πόσα έτη είστε ειδικευμένος ιατρός?

Ποια είναι περίπου η ηλικία σας?

Πόσα παιδιά εμβολιάσατε τις τελευταίες 2 εβδομάδες?

Πόσα αντίστοιχα ήταν μηνών 0-1, 2-5, 6-11, 12-23, ετών 2-3, 4-6, 6-10, παραπάνω?

Πόσα εμβόλια ήταν αντίστοιχα 4δύναμα, 5δύναμα, 6δύναμα, Tdap (αναμνηστικός εμβολιασμός), ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας Α, πνευμονιόκοκκου, μηνιγγιτιδόκοκκου CACWY (συζευγμένο μηνιγγιτοδοκοκκικό), μηνιγγιτιδόκοκκου Β, ιλαράς/ερυθράς/παρωρίτιδας/ανεμοβλογιάς, ροταιού, HPV, γρίππης, άλλο?

Μηνιγγιτιδόκοκκου πόσα είναι συζευγμένα (MCC)?

Από τα ACWY πόσα είναι -135, συζευγμένα (MCV4)?

Μηνιγγιτιδόκοκκου Β πόσα είναι πρωτεινικά (MenB-4C)?

Ακολουθείτε πιστά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού?

Στον εμβολιασμό λαμβάνετε υπόψη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας?


ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β

Οσον αφορά το εμβόλιο πιστεύετε ότι τα βρέφη έχουν τη μεγαλύτερη μη εκπληρούμενη ανάγκη?

Το εμβόλιο παρέχει ευρεία προστασία?

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των γονέων?

Οι γονείς είναι περισσότερο ενημερωμένοι για το εμβόλιο σε σχέση με παλιότερα?

Κατά πόσον συμφωνούν μαζί σας στο ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν το εμβόλιο?

Ποια τιμή του εμβολίου θα ήταν προσιτή γι` αυτούς?

Ποια είναι η ιδανική ηλικία έναρξης εμβολιασμού?

Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός δόσεων?

Ποιο είναι το ιδανικό μεσοδιάστημα μεταξύ 2 δόσεων? Κάποιος λόγος γι` αυτό?

(Τα δεδομένα αυτά είναι περίπου ίδια και για τα εμβόλια μηνιγγιτιδόκοκκου και ACYW αντίστοιχα? Αν όχι τότε με ποιόν τρόπο διαφοροποιούνται?)

Σε ποιο ποσοστό παιδιών συστήνετε τον εμβολιασμό μηνιγγιτιδόκοκκου Β? (γιατί όχι σε όλα?)

Ποιο ποσοστό παιδιών που το έχετε συστήσει εμβολιάζονται? (γιατί όχι όλα?)
 Α
Σε οικογένειες με πάνω από 1 παιδί συστήνετε τον εμβολιασμό περισσότερο, το ίδιο, λιγότερο?

Κατά μέσο όρο πόσος χρόνος μεσολαβεί από τη σύσταση ως την 1η δόση?
Για ποιους λόγους μπορεί να καθυστερήσει η 1η δόση?

Ποια κενά ενημέρωσης ενδεχομένως έχετε για το Bexsero?

Πιο σημαντικά χαρακτηριστικά να πληροί το εμβόλιο είναι αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, εύκολη χορήγηση, χαμηλό κόστος, να είναι αποδεκτό από τους γονείς, καινοτόμο, άλλο τι?

Το τελευταίο 2μηνο πόσες φορές αντίστοιχα σας ήρθαν ιατρικοί επισκέπτες από Bexsero (GlaxoSmithKline), Trumemba (Pfizer)?

Σας ευχαριστώ πολύ!

------------------------

Προσέξτε τώρα:

1. Άγνωστο ποιος το στέλνει. Βέβαια υπάρχει κάποιο κινητό οπότε μπορεί να ευρεθεί. Εκτός αν γίνεται μέσω διαφημιστικής εταιρείας και όχι απευθείας από φαρμακευτική.
2. Το συντακτικό και γενικά η διατύπωση της γλώσσας δεν διεκδικούν βραβείο. Διεκδικούν ίσως άγνοια της γλώσσας.  
3. Πολλές ερωτήσεις αφορούν δεδομένα που δεν έχει λόγο να τα γνωρίζει η κάθε εταιρεία. 
4. Άλλες ερωτήσεις κατευθύνουν την απάντηση του γιατρού.
5. Αφού υπάρχουν μερικές ποικίλες ερωτήσεις, φθάνει το κείμενο στον βασικό σκοπό - το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου Β. Και για να μη φανεί η προέλευση αναφέρει και τα δύο (Bexsero, Trumenba).
 6. Σημειώστε μερικές ερωτήσεις - έχουν ενδιαφέρον.
- Ακολουθείτε πιστά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού? 
Οι πάντες μιλούν για τήρηση του προγράμματος, αν κάποιος γιατρός πει κάτι διαφορετικό τον κατακεραυνώνουν. Εδώ ο συντάκτης του κειμένου θέτει αυτό το ερώτημα; Γιατί; Μα γιατί τα εμβόλια αυτά είναι εκτός προγράμματος και ο συντάκτης παρακινεί εμμέσως ότι ίσως δεν χρειάζεται και τόσο πιστά η εφαρμογή του προγράμματος.

- Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός δόσεων?
- Ποιο είναι το ιδανικό μεσοδιάστημα μεταξύ 2 δόσεων?

Τα ερωτώμενα εδώ είναι γνωστό ότι τα ρυθμίζει η παραγωγός εταιρεία βάσει μελετών. Είναι δυνατόν να πει ο ασκών την παιδιατρική ελευθεροεπαγγελματίας ποιος θα ήταν ο ιδανικός αριθμός δόσεων και το ιδανικό μεσοδιάστημα χωρίς μελέτες;  
7. Αυτές και κάποιες άλλες ερωτήσεις θέλουν να υποβάλλουν τις διαφορές των 2 εμβολίων και να καθοδηγήσουν τον γιατρό προς το ένα από τα δύο.
8. Πολύ σημαντικό, η απάντηση συνοδεύεται με δωροεπιταγές 70 Ε για ψώνια στον "ΑΒ Βασιλόπουλο".
Μάλιστα αγαπητοί συνάδελφοι. Οι εταιρείες θα συλλέξουν πληροφορίες που πιθανόν να μην είναι αληθείς ή να είναι ασαφείς, θα ανακοινώσουν τα συμπεράσματα της "μελέτης" αυτής λέγοντας πιθανόν ότι οι γιατροί προτιμούν το δικό μας εμβόλιο και εμείς θα πάμε στον Βασιλόπουλο να ψωνίσουμε πατάτες, μακαρόνια κλπ.  Τόσο απλά,  τόσο εξευτελιστικά. 
9. Πόσο χαμηλά θα φθάσουν ακόμη τα marketing; Πόσο χαμηλά μας έχει οδηγήσει αυτό το κράτος σε όλους τους τομείς;
10. Ο ΕΟΦ που είναι; Πως επιτρέπει αυτό το πράγμα; Είναι νόμιμο; Η διακίνηση του όποιου χρήματος είναι νόμιμη;  Θα γίνεται με αποδείξεις; Εδώ δεν επιτρέπει ο ΕΟΦ τη χορήγηση ενός βιβλίου 10 ή 20 Ε στους γιατρούς (θεωρώντας το ως παροχή) και επιτρέπει τις δωροεπιταγές για φασολάκια, γάλα και λοιπά εδώδιμα προϊόντα;  
11. Που πάμε αγαπητοί φίλοι; Στη βουλή δικάζεται η Novartis και την ίδια στιγμή έξω μοιράζονται δωροεπιταγές. 
12. Καλά έλεγε κάποιος: μνημόνια μέχρι να σβύσει ο ήλιος. Ίσως έτσι συνέλθουμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: