Μαρτίου 07, 2018

ΕΜΒΟΛΙΟ ΡΟΤΑ - ΠΕΝΤΑΔΥΝΑΜΟ

Η μικρότερη ηλικία χορήγησης εμβολίων είναι η 6η εβδομάδα ζωής. Εξαιρείται το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β που μπορεί να χορηγηθεί από τη γέννηση.

Όμως τα πράγματα όλο και αλλάζουν. 

Μελέτη πολύ πρόσφατη (Μάρτιος 2018), δείχνει ότι το πενταδύναμο κατά του ιού Ρότα εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί από τη 2η εβδομάδα ζωής με σχετικά καλά αποτελέσματα. Φυσικά και με σχετικά ποσοστά ανεπιθυμήτων ενεργειών. 

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης τους είναι ενθαρρυντικά για την πραγματοποίηση μεγαλυτέρων σε έκταση μελετών που θα αποδείξουν ή όχι την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του ιού Ρότα όταν αυτό χορηγείται στη νεογνική ηλικία.

Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 
JPIDS 2018:7 (March)


1 σχόλιο:

Κ. Σιακαβελλας είπε...


Όπως είναι γνωστό, τo εμβόλιο αυτό περιέχει ζωντανό εξασθενημένο τον παραπάνω ιό (Ρότα-Ιο).

Επιπλέον, πεπτίδια στο VP7, μιας μείζονος ανοσογόνου πρωτεΐνης του Ρότα-Ιου, έχουν υψηλής ακολουθίας ομοιότητα με επιτόπους πεπτιδίων των Τ- λεμφοκυττάρων στα νησιδιακά αυτοαντιγόνα τυροσινική φωσφατάση - like insulinoma Ag 2 (IA2) και αποκαρβοξυλάση του γλουταμινικού οξέος 65 (GAD65).

Λαμβάνοντας υπόψη την ιατρική βιβλιογραφία – την οποία και σας παραθέτω παρακάτω- περί υπάρξεως κοινών επιτόπων πεπτιδίων μεταξύ του Ροτα-ιου και των νησιδίων του β- κυττάρου του παγκρέατος , τίθεται εύλογα το ερώτημα πιθανής συσχέτισης του εμβολιασμού αυτού ( παρέχοντας ισχυρό αντιγονικό ερέθισμα) και εμφάνισης ινσουλινο-εξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη σε παιδιά με γενετική προδιάθεση.

Μήπως πρέπει τα παραπάνω περιστατικά να αποτελέσουν αιτία προβληματισμού και επαναξιολόγησης της χορήγησης σε ευρεία βάση του εμβολίου αυτού, παρότι δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών;


Κωνσταντίνος Ν. Σιακαβέλλας
Παιδίατροs

Βιβλιογραφία
1) J Immunol. 2010 Feb 15;184(4):2204-10. Epub 2010 Jan 18.
Evidence for molecular mimicry between human T cell epitopes in rotavirus and pancreatic islet autoantigens. Honeyman MC, Stone NL, Falk BA, Nepom G, Harrison LC.
2) J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007 Aug;45(2):147-56.
Rotavirus infections and development of type 1 diabetes: an evasive conundrum.
Ballotti S, de Martino M.
3) Diabetes. 2000 Aug;49(8):1319-24.
Association between rotavirus infection and pancreatic islet autoimmunity in children at risk of developing type 1 diabetes. Honeyman MC, Coulson BS, Stone NL, Gellert SA, Goldwater PN, Steele CE, Couper JJ, Tait BD, Colman PG, Harrison LC