Μαρτίου 20, 2018

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

Τα φάρμακα δεν είναι πάντα αθώα. Θα έλεγα δεν είναι ποτέ αθώα. Πολλές φορές όμως είναι απαραίτητα. Αλλά χρειάζεται και προσοχή για τις δράσεις τους και τις επιπτώσεις τους.

Από το κεφάλαιο " Pulmonary complications of drug therapy" των D. Gidaris et al του ενδιαφέροντος βιβλίου "Pulmonary complications of non-pulmonary pediatrtic disordes"  Springer 2018, παραθέτουμε έναν πίνακα. Δείχνει δυο κοινά συμπτώματα από τον πνεύμονα που μπορεί να προκληθούν από ποικίλα φάρμακα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: