Μαΐου 25, 2018

ΙΛΑΡΑ

Μόνον 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν κάλυψη τουλάχιστον 95% σε δύο δόσεις του εμβολίου ιλαράς.

PRO/EDR 24-05-2018
Δεν υπάρχουν σχόλια: