Μαΐου 27, 2018

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ


Better to transfer than transfuse?
Science  25 May 2018:
Vol. 360, Issue 6391, pp. 871-872
DOI: 10.1126/science.360.6391.871-c


Πολύ σωστή η ερώτηση. Η μεταφορά φυσιολογικού γονιδίου σε πάσχοντες από θαλασσαιμία προσφέρει περισσότερα από τις συχνές μεταγγίσεις αίματος. Αν καταφέρουν να το γενικεύσουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: