Μαΐου 07, 2018

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Has artificial intelligence become alchemy?

Matthew Hutson
Science  04 May 2018: Vol. 360, Issue 6388, pp. 478Δεν υπάρχουν σχόλια: