Ιουλίου 01, 2018

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Άτομα με αποδεδειγμένη αλλεργία στην πενικιλλίνη, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για λοιμώξεις από MRSA και C. difficile.

BMJ, June 27 2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: