Ιουλίου 17, 2018

ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ


Ο τυφοειδής πυρετός χτυπά πάλι. Στο Πακιστάν το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και γίνεταιο ακόμα πιο σοβαρό όταν η σαλμονέλλα είναι πολυανθεκτική στα αντιβιοτικά. Το τελευταίο 6 μηνο 2000 Πακιστανοί προσβλήθηκαν από εξαιρετικά ανθεκτική σαλμονέλλα του τύφου.


Κάποτε κάποιοι πίστευαν ότι οι λοιμώξεις εξαφανίστηκαν!

Science 16-07-2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: