Ιουλίου 24, 2018

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Όταν ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκος (MRSA) ήταν σε αύξηση, γινόταν χρήση κλινδαμυκίνης και κοτριμοξαζόλης. Τώρα ο MRSA αρχίζει και παρουσιάζει κάποια ύφεση. Ωστόσο, αυξήθηκε κατά πολύ η αντοχή στα άλλα δύο φάρμακα.

Επόμενο ήταν, μικροβιακός ελιγμός.

J Pediatr Infect Dis Soc 2018;doi10.1093(jpids)piy062Δεν υπάρχουν σχόλια: