Ιουλίου 28, 2018

ΝΕΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

Ο ΕΜΑ (European Medicine's Agency) ενέκρινε ένα νέο αντιβιοτικό, την eravacycline.  Πλήρως συνθετικό σκεύασμα που ανήκει στην κατηγορία των τετρακυκλινών και έχει ένδειξη (σήμερα) τις βαριές ενδοκοιλιακές λοιμώξεις των ενηλίκων.

Καλή είδηση μιας και ο χώρος των αντιβιοτικών κινείται βραδέως.

Medscape, 27-07-2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: