Μαΐου 10, 2009

ΡΟΤΑΪΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟ

Το εμβόλιο είναι ζωντανό, χορηγείται από το στόμα και απεκκρίνει από το έντερο. Η απέκκριση αυτή ενέχει κίνδυνο για το περιβάλλον του λήπτη;

Το πενταδύναμο εμβόλιο απεκκρίνει τον ιό σε ποσοστό 9% και το μονοδύναμο σε ποσοστό 25%. Μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί κίνδυνος νέων λοιμώξεων από την απέκκκριση αυτή - και από τα δύο εμβόλια -.

Ωστόσο, σε πρόωρα ή βρέφη που νοσηλεύονται και που είναι σε ηλικία να λάβουν το εμβόλιο, συνιστάται η χορήγηση του εμβολίου να γίνεται κατά την ημέρα εξόδου από το νοσοκομείο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα μετάδοσης στα άλλα νοσηλευόμενα παιδιά.

AAP, Pediatrics 2009;123:1412-1420

Δεν υπάρχουν σχόλια: