Μαΐου 28, 2009

HPV ΕΜΒΟΛΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το τελευταίο διάστημα πολύς λόγος έγινε για τους αντισωματικούς τίτλους που προκαλούν τα εμβόλια κατά του HPV και τη σημασία που πιθανόν να έχουν οι τίτλοι αυτοί.

Στο 25th Ιnternational Papillomavirus Conference 2009 που έγινε προ ολίγων ημερών στη Σουηδία (Malmo), ανακοινώθηκε η από μακρού αναμενόμενη μελέτη που συνέκρινε την αντισωματική απάντηση στα εμβόλια Cervarix και Gardasil. Η μελέτη έγινε από την εταιρεία Glaxo και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των αντισωμάτων ήταν ίδια και για τα δύο εμβόλια.

Πως έγινε η μελέτη και τι διαπιστώθηκε;
1. Μετρήθηκαν τα εξουδετερωτικά αντισώματα (οι γεωμετρικοί τους τίτλοι) τον 7ο μήνα μετά τη λήψη της σειράς εμβολίου. Ένα μήνα δηλ. μετά την τρίτη δόση του εμβολίου. Αυτό σε ηλικίες 18-26 χρόνων.
2. Μελετήθηκε η ανοσιακή απάντηση προς τους τύπους 16, 18 τον 7ο επίσης μήνα, σε ηλικίες 27-45 χρόνων.
3. Ελέγχθηκε η ασφάλεια και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των δύο εμβολίων.
4. Βρέθηκε ότι τα εξουδετερωτικά αντισώματα ήταν 2.3-4.8 φορές υψηλότερα για τον HPV-16 και 6.8-9.1 φορές υψηλότερα για τον HPV-18 στην ομάδα του Cervarix σε σχέση με την ομάδα του Gardasil.
5. Η ασφάλεια των εμβολίων ήταν καλή.
6. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν περισσότερες στην ομάδα του Cervarix.

Το συμπέρασμα των ερευνητών:
- Απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες και για τα δύο εμβόλια που να εκτιμήσουν τη διάρκεια της αντισωματικής απάντησης και την επίπτωση στην πρόληψη της νόσου.
- Τέτοιες μελέτες θα καθορίσουν την κλινική σημασία των διαφορών που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δύο εμβολίων.

Σχόλιο: Αφού οι ίδιοι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν τη σημασία των ευρημάτων τους, πως θα μπορούμε να τα αξιολογήσουμε εμείς; Και γιατί έγινε τόσο έντονη συζήτηση για τη μελέτη αυτή και τα όποια ευρήματα της; Που καταλήγει; Και πόσο μπορεί να επηρεάσει την απόφαση μας για το ένα ή το άλλο εμβόλιο; Μας ενδιαφέρει άραγε ο τίτλος αντισωμάτων στον ένα μήνα ή η τελική αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στη νόσο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: