Μαΐου 21, 2013

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ


Η ανοσοποίηση για τον κίτρινο πυρετό επιτυγχάνεται με μια δόση εμβολίου και δεν χρειάζεται μετά από χρόνια αναζωπύρωση όπως παλαιότερα πιστευόταν.

Wkly Epidemiol Rec. 2013;80:201-216

Δεν υπάρχουν σχόλια: