Μαΐου 10, 2013

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

To CDC συνιστά όπως τα άτομα με αντισώματα για HCV, κάνουν και επαλήθευση με έλεγχο για HCV RNA . Μάλιστα λέει ότι χρήσιμος θα ήταν και δεύτερος επανέλεγχος

MMWR, May 10, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: