Μαΐου 23, 2013

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Πρόσφατη in vitro πειραματική μελέτη δείχνει ότι η βιταμίνη C σκοτώνει το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, τόσο τα ευαίσθητα όσο και τα ανθεκτικά και πολυανθεκτικά στελέχη. Αυτό λόγω προοξειδωτικής δράσης της βιταμίνης.

Ποιο μπορεί να είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της μελέτης;

Aν προστεθεί βιταμίνη C στα θεραπευτικά σχήματα της φυματίωσης ίσως βραχυνθεί η απαιτούμενη σήμερα διάρκεια θεραπείας. Και ίσως οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορέσουν και παρασκευάσουν μικροβιοκτόνα σκευάσματα με τις οξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης C.

Nature CommunicationsPublished online May 21, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: