Μαΐου 06, 2013

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ


Σε άτομα με υποτροπιάζουσα κυτταρίτιδα, η χορήγηση πενικιλλίνης προφυλακτικά (250 mg, δύο φορές τη μέρα) μπορεί να μειώσει το ποσοστό υποτροπών της κυτταρίτιδας. 


N Engl J Med. May 2, 2013;368:1695-1703.

Δεν υπάρχουν σχόλια: