Σεπτεμβρίου 02, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΤΥΠΩΝ

Η μελέτη της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου στη Βρετανία 4 χρόνια μετά την εισαγωγή του 13δυναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, έδειξε μείωση κατά 32% των περιπτώσεων. Όταν οι συγγραφείς περιέλαβαν και την προ του 7δυναμου εμβολίου περίοδο η μείωση έφτασε το 56% περίπου.

Το σημαντικό όμως σημείο της μελέτης είναι η διαπίστωση μεγάλης αντικατάστασης οροτύπων, ειδικά σε παιδιά κάτω των 5 χρ και ενήλικες άνω των 45 χρ. Έτσι συγχρόνως με τη μείωση εκ του εμβολίου, παρατηρείται αύξηση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου από άλλα στελέχη και κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 χρ.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι  συνέχιση της αύξησης των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων θα σημαίνει ότι το όφελος του 13δυναμου εμβολίου έφτασε πλέον στο μέγιστο και δεν θα μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο.

Lancet Infect Dis. 2015 May;15(5):535-43. doi: 10.1016/S1473-3099(15)70044


Δεν υπάρχουν σχόλια: