Σεπτεμβρίου 21, 2015

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Σε άτομο άνω των 7 χρ που δεν έλαβε εμβόλιο DTaP, τι χορηγούμε;


Χορηγούνται 3 δόσεις Τd. Η τρίτη δόση πρέπει να απέχει 6-12 μήνες από τη δεύτερη. Συνιστάται μία από τις δόσεις αυτές να είναι με το Τdap.


Δεν υπάρχουν σχόλια: