Σεπτεμβρίου 22, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ: ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ;

Εδώ κι έναν αιώνα περίπου γνωρίζουμε (από τον φοιτητή έως τον πιο ειδικό) ότι το συχνότερο αίτιο πνευμονίας σε όλες τις ηλικίες είναι ο πνευμονιόκοκκος. Και το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο είναι τα άτυπα παθογόνα.

Φαίνεται πως αυτό αλλάζει μια και σε πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, δημοσιευμένη σε πολύ έγκυρο περιοδικό, ο πνευμονιόκοκκος ευθύνεται για το 5% και τα άτυπα για το 4% των πνευμονιών.

Δηλ. οι μέχρι τώρα συνήθεις ύποπτοι ευθύνονται πλέον μόνο για το 9% των πνευμονιών.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί γενικότερα, θα πρόκειται για μεγάλη ανατροπή που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα: διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης.


N Engl J Med 2015;373:415-427
Medscape, September 2015


1 σχόλιο:

J. KAVALIOTIS είπε...

Να προσθέσω λίγες λεπτομέρειες του άρθρου, επειδή μου ζητήθηκε: η μελέτη αφορά ενήλικες, παθογόνο αίτιο βρέθηκε στο 38% των ερευνηθέντων και το συχνότερο αίτιο ήταν ιοί.