Σεπτεμβρίου 09, 2015

ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) των ΗΠΑ, αναθεώρησε το σχήμα εμβολιασμού για τον πνευμονιόκοκκο σε ενήλικες άνω των 65 χρ. 

Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιασθεί, λαμβάνουν μία δόση 13δύναμου συζευγμένου εμβολίου (PCV13) και μετά 1 χρόνο τουλάχιστον μια δόση απλού 23δυναμου πολυσακχαριδικού εμβολίου (PPSV23). Αν όμως η δόση έχει δοθεί νωρίτερα δεν χρειάζεται επανάληψη.

Ακριβώς στο μεσοδιάστημα έγκειται η αλλαγή. Πρώτα ήταν 6-12 μήνες.

Οι συγγραφείς γράφουν ότι δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας των δυο αυτών εμβολίων όταν δίνονται κατά σειρά. Οι τρέχουσες συστάσεις βασίζονται σε μελέτες ανοσογονικότητας.

Η αναθεώρηση αυτή βασίστηκε σε δεδομένα που λένε ότι μικρότερο του έτους διάστημα αυξάνει τις τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Αντίθετα, μεσοδιάστημα ενός και πλέον έτους βελτιώνει την ανοσολογική απάντηση έναντι των οροτύπων και των δύο εμβολίων.


MMWR 2015;64:944-947  

Δεν υπάρχουν σχόλια: