Νοεμβρίου 11, 2015

ΚΟΚΚΥΤΗΣ- ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ;

Επιδημίες κοκκύτη τα τελευταία χρόνια. Από που όμως εξορμάται η λοίμωξη; Ποιοι τη μεταδίδουν στους πάσχοντες;  


Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η συνηθέστερη πηγή είναι τα αδέλφια, και ακολουθούν οι μητέρες, οι πατέρες και οι παππούδες.  

Pediatrics. 2015;136:635-641

Δεν υπάρχουν σχόλια: