Νοεμβρίου 17, 2015

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

Υπάρχει φόβος ότι σύντομα η γονόρρροια θα κηρυχθεί ως μη θεραπεύσιμη νόσος μια και η αντοχή στα αντιβιοτικά συνεχώς αυξάνεται. Ήδη σε 36 χώρες η λοίμωξη είναι πολυανθεκτική. Νέα φάρμακα δεν φαίνονται στον ορίζοντα.

WHO, November 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: