Νοεμβρίου 19, 2015

ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Σε παιδιά με συχνές σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, η χρήση αζιθρομυκίνης ενωρίς κατα την εμφάνιση μιας τέτοιας λοίμωξης, μειώνει τη βαρύτητα της νόσου. Μένει να αποδειχθεί αν αυτή η χρήση συμβάλλει στην ανάπτυξη αντοχής των παθογόνων. 

JAMA. 2015;314(19):2034-2044Δεν υπάρχουν σχόλια: