Νοεμβρίου 14, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Σε έλεγχο παιδιών κάτω των 2 χρόνων για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις πριν (2008/2009) και μετά (2011/2012) την εισαγωγή του PCV13, διαπιστώθηκε αντικατάσταση οροτύπων, πλην όμως μόνον δυο ορότυποι εκτός εμβολίου ήσαν έντονα παθογόνοι για διεισδυτικές λοιμώξεις. Οι ορότυποι αυτοί ήσαν οι 12F και 24F.


Vaccine, 2015, 33:6178

Δεν υπάρχουν σχόλια: