Μαρτίου 13, 2016

ΟΣΤΡΑΚΙΑ

Γνωστό το θέμα, αλλά προέκυψαν κάποιες ερωτήσεις (ίσως υπάρχουν αρκετά κρούσματα).

Πότε επιστρέφει σχολείο ο ασθενής;
Πως εμποδίζεται η μετάδοση;

Η οστρακιά, ως στρεπτοκοκκική λοίμωξη, επηρεάζεται πολύ από τη χορήγηση κατάλληλης αντιβίωσης. Έτσι μετά 24 ώρες από την έναρξη της αντιβίωσης, το άτομο δεν μεταδίδει και, θεωρητικά, μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο. Στην πράξη βέβαια υπάρχει και το εξάνθημα και τα συνοδά σημεία που εμποδίζουν την άμεση επιστροφή. 

Η μετάδοση της νόσου γενικώς μειώνεται με τη χρήση καλής προσωπικής υγιεινής και ειδικά με το καλό πλύσιμο των χεριών. Δεν υπάρχουν σχόλια: