Μαρτίου 24, 2016

ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

Κίνα: Εμβόλια παρανόμως διακινούμενα. Στη μαύρη αγορά δηλαδή. Σε κάποιες επαρχιες της αχανούς χώρας. 
Δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδιαβάσει για εμβόλια σε οποιαδήποτε χώρα.
Παράνομα φάρμακα ναι, έχω ακούσει. Εμβόλια όμως;
Αντίγραφα δεν μπορεί να είναι. Δεν παρασκευάζονται και δεν κυκλοφορούν αντίγραφα εμβολίων. Όμως η παράνομη διακίνηση εξασφαλίζει την ψυχρή αλυσίδα; Εξασφαλίζει τις ημερομηνίες δραστικότητας (παρασκευή - λήξη); Εξασφαλίζει τη σωστή δοσολογία;

Τι άλλο θα δούμε;

Μedscape (Reuters) 24-03-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: