Μαρτίου 17, 2017

Ν. ALZHEIMER ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Και σε παλαιότερες αναρτήσεις έχουμε θίξει το θέμα της σχέσης της ν. Alzheimer με λοιμώξεις. Όσο περνάει ο καιρός φαίνεται ότι η συσχέτιση εδραιώνεται. Η φλεγμονή είναι μέρος της πρώτης γραμμής άμυνας κατά των παθογόνων. Μια σωστή και κατάλληλη φλεγμονώδης απάντηση οδηγεί στη λύση της φλεγμονής και στην εξουδετέρωση του βλαπτικού παράγοντα. Μία μη σωστή φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ιστών. 
Πιστεύεται πως χρόνιες ιογενείς, βακτηριακές ή μυκητιασικές λοιμώξεις μπορεί να αποτελούν εκλυτικούς παράγοντες για τη νόσο Alzheimer μέσω παθολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται κυρίως τα εξής παθογόνα: Ηerpesviridae family (ειδικά HHV-1, CMV, HHV-2), HCV, spirochetes family, και περιοδοντιοκά παθογόνα (Porphyromonas gingivalis  ή Treponema denticola). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: