Μαρτίου 22, 2017

PCV KAI ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ

Η χρόνια παρασίτωση δεν μειώνει την ανοσιακή απάντηση στο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο σε παιδιά της Κένυα.

Καλό αυτό, μια και σε χώρες της Αφρικής οι χρόνιες λοιμώξεις είναι συχνές.

Medscape 20-03-2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: