Μαρτίου 10, 2017

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ


Μετά την εισαγωγή του συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στην Αγγλία παρατηρήθηκε μείωση των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων. Ωστόσο, από το 2014 και εντεύθεν, στην περιοχή της Βορειο-Ανατολικής Αγγλίας παρατηρείται σημαντική αύξηση των λοιμώξεων αυτών που οφείλεται σε στελέχη εκτός εμβολίου και σε στελέχη που περιλαμβάνονται στο 23δύναμο απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο.

Εmerg Infect Dis 2017, 23:122-126


Δεν υπάρχουν σχόλια: