Μαρτίου 04, 2017

ΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ


Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δείχνει πως μια συγγενής έλλειψη (στη συγκεκριμένη περίπτωση της CD70, κυτοκίνης σχετιζόμενης με τον TNF) μπορεί να οδηγήσει σε ανοσοανεπάρκεια, ευαισθησία σε λοιμώξεις (εδώ σε λοιμώξεις από τον EBV) και σε ανάπτυξη λεμφώματος.


Science Immunology  03 Mar 2017: Vol. 2, Issue 9
J Exp Med  2017, 214: 91


Δεν υπάρχουν σχόλια: